آموزشی

  آموزش اصول اولیه پینگ پنگ برای بچه های کانون توسط استاد محمد حسن سبزواری دارنده مدالها و مقام های استانی و کشوری
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ