فقالیت های کانون

حضور اعضای کانون فرهنگی شهید ابراهیم برزگران گراش درجلسه قرآن مجمع القرآن فاطمیون گراش که 24 سال به صورت هفتگی قابل اجراست
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ