جلسه قرآن و قطره ای از نهج البلاغه کانون فرهنگی شهید ابراهیم برزگران

جلسه قرآن هفتگی 
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ